Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Izbica Kujawska  izbicakuj.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-08-14 12:02:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:02
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 9. Zał nr 9- Parametry techniczne OSP.doc  więcej >
2018-08-14 12:02:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:02
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 8. Zał nr 8 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobówpszok
ładowarka.doc  więcej >
2018-08-14 12:01:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:01
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 7. Zał nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności
do grupy kapitałowej targowiskopszok ładowarka.doc  więcej >
2018-08-14 12:01:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:01
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 6.Zał nr 6 - Oświadczenie o braku zakazu ubiegania
się o zamówienia publicznepszok ładowarka.doc  więcej >
2018-08-14 12:01:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:01
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 5. Załącznik nr 5 wykaz dostaw ładowarka.doc  więcej >
2018-08-14 12:00:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:00
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 4. Załącznik nr 4 umowa.doc  więcej >
2018-08-14 12:00:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:00
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 3.załącznik nr 3 do SIWZ OSP.docx  więcej >
2018-08-14 12:00:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:00
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 2.Załącznik nr 2 do SIWZ OSP.docx  więcej >
2018-08-14 12:00:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 12:00
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano 1. Załącznik nr 1 do SIWZ OSP.doc  więcej >
2018-08-14 11:59:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 11:59
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Świszewy.doc  więcej >
2018-08-14 11:59:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Magdalena Bolewska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-14 11:59
Zakup lekkiego samochodu ratow
Dodano ogłoszenie o zamówieniu bipOSP.doc  więcej >
2018-08-13 14:11:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Izabela Nadolona
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-13 14:11
Zaproszenie do składania ofer
Dodano klauzula rodo333.pdf  więcej >
2018-08-13 14:11:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Izabela Nadolona
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-13 14:11
Zaproszenie do składania ofer
Dodano zał. nr 4 do WZ - wykaz osób333.doc  więcej >
2018-08-13 14:11:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Izabela Nadolona
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-13 14:11
Zaproszenie do składania ofer
Dodano zał. nr 3 do WZ - wykaz usług(1)333.doc  więcej >
2018-08-13 14:10:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Izabela Nadolona
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-13 14:10
Zaproszenie do składania ofer
Dodano wzór umowy333.pdf  więcej >
2018-08-13 14:10:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Izabela Nadolona
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-13 14:10
Zaproszenie do składania ofer
Dodano 4. - zał. nr 1 Formularz ofertowy333.doc  więcej >
2018-08-13 14:09:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Izabela Nadolona
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-13 14:09
Zaproszenie do składania ofer
Dodano zaproszenie333.pdf  więcej >
2018-08-09 12:08:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-09 12:08
Budowa małej architektury spo
Dodano 11. Opis techniczny.pdf  więcej >
2018-08-09 12:08:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-09 12:08
Budowa małej architektury spo
Dodano 10. Załacznik nr 10 przedmiar robót .pdf  więcej >
2018-08-09 12:07:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-09 12:07
Budowa małej architektury spo
Dodano 9. Zał nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobówOSA.doc  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7734
następne >     100>>     300>>