Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych
2014-09-26 08:49:12
Warszawa, dnia 8 września 2014 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-374/14   W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu wyborczego nie mogą być członkami k  ...więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. dotyczące głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
2014-09-26 08:48:18
  Warszawa, dnia 15 września 2014 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-343/14 ZPOW-703-530/14   Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi głosowania korespondencyjnego w wybor  ...więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wykorzystywania wizerunków osób publicznych w materiałach wyborczych
2014-09-26 08:47:37
  Warszawa, dnia 22 września 2014 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZKF-756-13/14 Wyjaśnienia w sprawie wykorzystywania wizerunków osób publicznychw materiałach wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z kierowanymi   ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014-09-26 08:38:41
  UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Na podstawie  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-26 08:35:44
UCHWAŁAPAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzo  ...więcej

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej
2014-09-25 13:22:01
  ...więcej

Plan pracy Terytorialnych Komisji Wyborczych
2014-09-25 13:20:49
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania miejskich, gminnych komisji wyborczych
2014-09-23 12:42:06
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania powiatowych komisji wyborczych
2014-09-23 12:38:20
  ...więcej

2014-09-08 09:23:18
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej  ...więcej

2014-09-08 09:17:32
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej  ...więcej

2014-09-08 09:13:24
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych  ...więcej

Informacja dotycząca oświadczeń lustracyjnych
2014-09-08 09:07:43
KRAJOWE BIURO WYBORCZE                                        ...więcej

INFORMACJA
2014-09-01 13:45:17
Informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej został opublikowany edytor dokumentów dotyczących zawiadamiania o utworzeniu komitetu wyborczego. Ponadto na końcu informacji PKW o tworzeniu komitetów wyborczych  ...więcej

2014-09-01 08:49:35
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej  ...więcej

2014-09-01 08:38:35
KOMUNIKATKomisarza Wyborczego we Włocławkuz dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz   ...więcej

2014-09-01 08:28:39
K O M U N I K A TKomisarza Wyborczego we Włocławkuz dnia 27 sierpnia 2014 r. W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmist  ...więcej

2014-09-01 08:18:37
Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 roku o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku według stanu na dzień   ...więcej

2014-03-11 11:30:54
Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu t  ...więcej

2014-03-03 09:17:46
Zarządzenie Nr 24/14 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybioeranych do organów stanowiących jednostek samorzadu terytorialnego w kadencji 2014-2018 na obszarze właściwości Komisarza W  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 40
poprzednie