Wybory Samorządowe 2014

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO WE
WŁOCŁAWKU z dnia 13 stycznia 2015r.

K O M U N I K A T


KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU


z dnia 13 stycznia 2015r.


o terminie i miejscu składania przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., sprawozdań finansowych.


1. Pełnomocnik finansowy każdego komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 16 lutego 2015 r., a dla komitetów, które uczestniczyły w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014r. w wyborach prezydenta miasta, wójta, burmistrza do dnia 2 marca 2015 r. jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego.


2.Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z obszaru powiatów:


aleksandrowskiego, lipnowskiego, rypińskiego, radziejowskiego, włocławskiego i gmin wchodzących w skład wymienionych powiatów oraz miasta na prawach powiatu Włocławek należy składać do Komisarza Wyborczego we Włocławku, ul. Brzeska 6 p. 10 według wzorów określonych w:


A/ Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie prawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz.U. Nr 198, poz. 1173)ł


B/ Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 280).


3.Do sprawozdań finansowych określonych w pkt 2 należy dołączyć następujące dokumenty :


1) postanowienie wydane przez właściwy organ o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego,


2) umowę rachunku bankowego,


3) historię rachunku bankowego,


4) umowę kredytową,


5) dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek komitetu wyborczego,


6) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków,


7) pokwitowania odbioru gotówki wypłaconej przez komitet wyborczy osobom fizycznym (dowody KW),


8) korzyści majątkowe przekazane komitetowi wyborczemu z naruszeniem, przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.):


a) protokoły przyjęcia darowizny rzeczowej lub nieodpłatnej usługi z o kreśleniem rodzaju, wyceną wartości i datą przyjęcia,


b) dokumenty zwrotu darczyńcy korzyści majątkowych przekazanych komitetowy wyborczemu z naruszeniem przepisów prawa


9) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych pobranych od komitetu wyborczego w celu rozpowszechnienia (np. plakatów, ulotek).


4.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i sporządzania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego regulują m.in. przepisy rozdziału 15 w dziale I oraz art. 378 i 476 Kodeksu wyborczego.


W Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej na stronie internetowej Komisarza Wyborczego we Włocławku (wloclawek.pkw.gov.pl) zostały umieszczone Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej oraz rozporządzenia Ministra Finansów określające wzory sprawozdań finansowych.


Informacji w tym zakresie udziela także Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku.


Komisarz Wyborczy


Jolanta Górska

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-10 12:46:13 | Data modyfikacji: 2015-02-10 12:47:33.
Data wprowadzenia: 2015-02-10 12:46:13
Data modyfikacji: 2015-02-10 12:47:33
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót