Wybory Samorządowe 2014

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy
Kujawskiej z dnia 17 października 2014 r. o
zasadach losowania numerów dla list kandydatów
na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.

Komunikat

Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 17 października 2014 r.

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1. Miejska Komisja Wyborcza na podstawie art. art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do sejmiku województwa i w wyborach do rad powiatów.

2. Miejska Komisja Wyborcza przyzna numery:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Włocławku
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Izbicy Kujawskiej przyzna numery, w drodze losowania, w dniu 20 października 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Komisji: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, sala nr 3 (parter).

3. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Komisji w następujący sposób:
1) Komisja ustala, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków do otrzymania jednolitego numeru.
2) Losowanie: do pierwszej grupy kopert będą włożone kartki z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów.

Do drugiej grupy kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych.
Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwy komitetów.

4. Wyjęte kartki będą zszywane i stanowić one będą dokumentację losowania.

5. Następnie Komisja nada w drodze losowania listom zarejestrowanym w jednym okręgu numery następujące po już nadanych. Losowanie numerów dla tej grupy list przeprowadza się jak w pkt. 3 ppkt. 2.

6. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.

 

Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej

Janusz Kazimierz Nadolny

 KOMUNIKAT

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-10-17 15:43:57 | Data modyfikacji: 2014-10-17 15:45:10.
Data wprowadzenia: 2014-10-17 15:43:57
Data modyfikacji: 2014-10-17 15:45:10
Opublikowane przez: Beata Kubiak
« powrót