Wybory Samorządowe 2014

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w
Izbicy Kujawskiej z dnia 17 października 2014 r.
o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia
losowania składów obwodowych komisji wyborczych

K O M U N I K A T
Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 17 października 2014 r.

Na podstawie § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz.783) powiadamia się pełnomocników wyborczych i podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

1. Miejska Komisja Wyborcza w Izbicy Kujawskiej z siedzibą: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska przeprowadzi losowanie składów obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Izbica Kujawska.
2. Losowanie zostanie przeprowadzone 20 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, sala 32 (II piętro).
3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej

Janusz Kazimierz Nadolny

 KOMUNIKAT

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-10-17 15:28:01 | Data modyfikacji: 2014-10-17 15:29:11.
Data wprowadzenia: 2014-10-17 15:28:01
Data modyfikacji: 2014-10-17 15:29:11
Opublikowane przez: Beata Kubiak
« powrót