K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 stycznia 2015r.
2015-02-10 12:46:13
K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 stycznia 2015r. o terminie i miejscu składania przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., sprawozdań finansowych.  ...więcej

Uchwała Nr 11 Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Izbicy Kujawskiej w dniu 30 listopada 2014 r.
2014-11-18 09:25:23
Uchwała Nr 11 Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Izbicy Kujawskiej w dniu 30 listopada 2014 r.  ...więcej

Zestawienie wyników głosowania
2014-11-18 09:19:11
  ...więcej

Uchwała Nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
2014-11-03 11:25:04
Uchwała Nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej  ...więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Izbicy Kujawskiej w wyborach zarządzonych na dzieñ 16 listopada 2014 r.
2014-10-27 10:20:15
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Izbicy Kujawskiej w wyborach zarządzonych na dzieñ 16 listopada 2014 r.  ...więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej zarządzonych na dzieñ 16 listopada 2014 r.
2014-10-27 10:17:57
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej zarządzonych na dzieñ 16 listopada 2014 r.  ...więcej

Wykaz obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 r.
2014-10-27 10:15:16
Wykaz obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezyd  ...więcej

Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2014-10-22 11:08:20
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  ...więcej

Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-22 10:29:45
Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 października 2014 r.w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 16 listopada   ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2014 r.
2014-10-20 09:44:54
OBWIESZCZENIEBurmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców inf  ...więcej

Informacja
2014-10-20 08:46:19
INFORMACJA   Uprzejmie informuję, że w komunikacie z dnia 17 października 2014 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wystąpiła omyłka pisarska  ...więcej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 października 2014 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-17 15:43:57
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiejz dnia 17 października 2014 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 1. Miejska Komisja Wyborcza   ...więcej

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych
2014-10-17 15:28:01
K O M U N I K A TMiejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiejz dnia 17 października 2014 r. Na podstawie § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na człon  ...więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2014-10-17 13:57:55
  Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-2/14 Informacjao uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzian  ...więcej

Komunikat Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-14 13:47:54
  ...więcej

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej
2014-10-07 19:30:46
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej
2014-09-30 09:56:38
  ...więcej

ZarządzenieBurmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
2014-09-26 14:19:37
Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu t  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-26 08:57:00
  Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-113/14 INFORMACJAo zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzie  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-26 08:55:32
  Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-114/14 INFORMACJAo zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborachdo rad gmin (rad miejskich, rad miast)w gminach niebędących miastami n  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 40
następne